Koľko stojí nahrávanie CD

koľko času treba stráviť v štúdiu alebo koľko stojí natočenie cd?
 
pre predstavu o čase potrebnom na nahrávanie, zmixovanie a mastering
priemerne dlhého cd (10 - 13 piesní, cca 40 - 45 min) uvediem niekoľko faktov,
ktoré súvisia so samotným nahrávaním a ostatnou prácou v štúdiu.
 
 
minimálny potrebný čas a jednotlivé úkony potrebné pre ozvučenie,
nahrávanie, mixovanie, prípadne mastering:
 
najrýchlejší variant - kapela hrá hudobné podklady spolu
( a s p o ň   b i c i e ,  b a s a ,  g i t a r a )
 
ozvučenie: postavenie a rozmiestnenie mikrofónov k jednotlivým nástrojom,
ich nakáblovanie a zapojenie signálových ciest; vytvorenie a konfigurácia
digital mixpultu a rekordéru s hardware; zapojenie ostatných signálových ciest
potrebných pre nahrávanie; ozvučenie bicích, basgitary, gitary, prípadne ďalšej
gitary alebo keyboard; rozmiestnenie oddeľujúcich akustických paravanov;
vytvorenie a zapojenie odposluchových ciest potrebných pri nahrávaní;
ostatné nevyhnutné úkony súvisiace s prípravou na nahrávanie.
minimálny potrebný čas 2 - 3 hod a viac.
dĺžka ozvučenia závisí od použitých techník snímania jednotlivých nástrojov.
akýkoľvek hudobný nástroj sa bežne sníma jedným, prípadne 2 mikrofónmi.
avšak pre dosiahnutie moderného hi-fi zvuku sa v profesionálnych podmienkach
bežne využívajú rôzne techniky snímania nástrojov, pri ktorých sa na nástroje
ako kick, basa, el gitara, akustické nástroje a iné používa v praxi 3 - 6 i viac
mikrofónov. na to je potrebné adekvátne viac času (viac mikrofónov = fázové
problémy s celkovým zvukom, ktoré sa musia pri ozvučení riešiť, atď).
 
recording: dĺžka samotného nahrávania hudobných podkladov a následného
nahrávania playbackov tiež záleží od hudobnej zručnosti a pripravenosti kapiel
a interpretov. pri najkratších, technicky najjednoduchších demo cd to šikovná
nacvičená kapela zvládne aj s úvodným ozvučením za 8 - 16 hodín.
 
mixing: následné spracovanie nahrávok, najnutnejšia editácia a samotné
mixovanie sa v najhoršom prípade dá urobiť aj za 1 dlhší prac deň.
vo všeobecnosti však platí zásada, že ak má nahrávka spĺňať prísnejšie
technické kritériá, tak na kvalitné spracovanie (editácia, mix, mastering)
jednej nahratej piesne je potrebné najmenej 8 - 10 prac hodín.
profesionálne cd produkcie bežne v trvaní 25 - 50 hodín a viac.
 
mastering: dĺžka masteringu závisí od viacerých faktorov. od počtu piesní,
od kvality zmixovania hudobného podkladu, od použitej techniky samotnej
finalizácie (masteringu), atď.
 
... najjednoduchší, digital mastering - od 2 hodín a viac ...
 
... profesionálny, analog MSmastering - od 5 hodín a viac ...
 
 
 
tieto faktické informácie môžeme zhrnúť do troch časových
(kvalitatívnych) úrovní:
 
demo ..... 3 - 15 prac dní (24 - 120hod)
 
profi demo ..... 16 - 30 prac dní (128 - 240 hod)
 
profi cd ..... od 31 prac dní (248 hod, bežne 350 - 500, aj viac)
 
 
 
v článku sú uvedené všetky bežné nutné úkony spojené s ozvučením,
nahrávaním a následným spracovaním nahrávky v profesionálnom štúdiu
v minimálnych časových intervaloch.
 
 
 
v prípade akýchkoľvek vecných otázok nás neváhajte kontaktovať, radi vám odpovieme.